Firma Dokumenty Ponuka Servis Kontakty
Vaše starosti ponechajte nám ...
   

Zárucný

Pozárucný

 

Servisné práce

Zamestnanci našej spolocnosti  majú  dlhorocné  skúsenosti v oblasti servisu zariadení  VT .

Vykonávame  zárucný aj pozárucný servis  na všetky druhy zariadení  ktoré sa  používajú v oblasti výpoctovej a kancelárskej  techniky.

 • Osobné pocítace ako celok

 • Oprava napájacích zdrojov PC , Notebook , UPS

 • Oprava monitorov

 • Oprava tlaciarní

 • Oprava  a údržba kopírovacích  strojov

 • Oprava a správa pocítacových sietí

 • Oprava a údržba  písacích strojov

 • Servis  priamo u Vás

 • po dohode so servisným technikom je možné vykonat servis, alebo údržbu zariadení priamo v sídle  zákazníka .V prípade potreby odvozu zariadenia do servisného strediska.

 • Servis  v našom stredisku

  • po dohode so servisným technikom je možné zariadenie priviezt k nám, alebo využit našu službu na odvoz .
 • Platobné  podmienky za  servis

  • po zistení  poruchy zasielame  zákazníkovi  cenovú ponuku na vykonanie servisného zásahu  . Oprava sa vykoná až po jej odsúhalsení . V prípade nesúhlasu sa za vykonané práce neúctuje a zariadenie sa vrát zákazníkovi v pôvodnom stave .
  • ak  zariadenie nie je možné  opravit , alebo náklady na opravu dosahujú cenu nového zariadenia , naša spolocnost za vykonané práce neúctuje žiadny poplatok.

Inštalacné  práce

 

V prípade kúpy nového  zariadenia ( pocítac , periféria ...) je  inštalácia základných SW produktov už zahrnutá v predajnej cene zariadenia . Zákazníkovi nevznikajú žiadne dodatocné náklady .

V prípade servisného zásahu sa reinštalácia úctuje po dohode so zákazníkom v závislosti od rozsahu vykonaných prác.


E-mail: mailtn@pcprompt.sk    Tel:  +421 32 744 5155